III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy”

23 października 2020 r. – konferencja online
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy”, która odbędzie się 23 października 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Złożony oraz wielowymiarowy charakter zagadnień dotyczących kształcenia i wychowania są jednym z głównych założeń współczesnego systemu edukacji. Jest to obszar teoretycznej i praktycznej działalności, pełniący ważną funkcję wobec działań zmierzających do przygotowania jednostki, która będzie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Wieloaspektowość zagadnień, istniejące dylematy i wyzwania stojące przed współczesną edukacją stają się tematem bardzo ważnym, przy którym należy się zatrzymać, wysnuć refleksje, dostrzec pojawiające się problemy i wyciągnąć wnioski. Aspekty te będą podstawą nie tylko do dyskursu społecznego, ale także do określenia perspektyw w zakresie doskonalenia systemu edukacyjnego w globalizującym się świecie. Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie gwałtownie wymusiła szereg zmian, postawiła wiele wyzwań edukacyjnych, zarówno w zakresie kształcenia, wychowania, jak i funkcjonowania. Celem Konferencji jest refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego, w szczególności obecnej sytuacji i nadchodzącej przyszłości. Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków.

W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:
– Problemy współczesnej szkoły i edukacji,
– Współczesne wyzwania edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów,
– Ograniczenia i możliwości edukacji w XXI wieku,
– Nauczanie w sytuacji pandemii,
– Nowoczesne metody edukacji,
– Narzędzia wspomagające pracę nauczycieli (np. coaching, tutoring),
– Edukacja, a nowe technologie,
– Współczesny system edukacji i jego rola w kształtowaniu jednostek.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny


Gościem Honorowym Konferencji będzie:


Dr hab. Piotr Długosz, prof. UP – Katedra Metodologii Badań Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Edukacja z ekranem w centrum. Zdalne nauczanie z perspektywy studentów i wykładowców

Dr Agnieszka Jędrzejowska – Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Tytuł wystąpienia: Relacja jako warunek i cel prawidłowego rozwoju dziecka

Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Tytuł wystąpienia: Edukacja Ekonomiczna – Wyzwania i Perspektywy

Patronat Honorowy

 
 


Organizatorzy

 
Fundacja na rzecz promocji nauki 
i rozwoju TYGIEL
 
Facebook