Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE

Lublin, 19 maja 2018 r.

 

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE”.

Ideą Konferencji jest przedstawienie efektywnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą posiadającymi opinie i orzeczenia oraz  wyeksponowanie metod pokonywania trudności związanych z udzielaniem efektywnego wsparcia uczniom z SPE.  Najważniejsze przesłanie dotyczy korelacji efektywnej współpracy specjalistów, możliwości finansowych oraz  wymagań prawno-organizacyjnych na jednej płaszczyźnie – wsparcia uczniów w prawidłowym rozwoju.

Konferencja naukowa ,,Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE”:

  • daje możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych podczas realizacji autorskich projektów, prac dyplomowych, czy doktorskich; przedstawienia praktycznych rekomendacji bazujących na uzyskanych wynikach w ramach podjętych działań;
  • umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących pokrewne dziedziny nauki, czego efektem może być wyznaczenie nowych kierunków badań i działań praktycznych lub też weryfikacja tych powszechnie znanych;
  • zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi edukacji, wychowania, pomocy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmianami, jakie obserwujemy w obecnym systemie edukacji, ze szczególnym wyeksponowaniem aktualnych problemów dzieci i młodzieży;
  • umożliwia integrację specjalistów, których współpraca zaowocuje efektywnymi wynikami w pracy z dziećmi i młodzieżą z SPE.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli kierunków pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, technicznych, teoretyków
oraz praktyków, a także wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą problematyką, a którym nieobce jest dobro dzieci i młodzieży.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Rodzic w przestrzeni wsparcia dziecka z SPE;
  • Pedagog i psycholog szkolny – wobec specjalistycznej pomocy uczniom z SPE;
  • Innowacyjność metod wspierania, wychowania i nauczania uczniów z SPE;
  • Interdyscyplinarna sieć współpracy w procesie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów.

Rejestracja udziału biernego wciąż jest otwarta, zapraszamy!

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny


Warsztaty:

  • IPE-T w codziennej pracy nauczyciela z uczniami z SPE

Warsztaty poprowadzi dr Dorota Chimicz – adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczony terapeuta i nauczyciel dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Autorka tekstów naukowych na temat psychospołecznych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

  • Praktyczne wymiary pracy nauczyciela w aspekcie zmian w przepisach prawnych dotyczących udzielania pomocy psycho-pedagogicznej

Warsztaty poprowadzi dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


Goście Honorowi konferencji:

Pani dr Magdalena Wójcik – Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Tytuł wykładu: „Trudności sensoryczne dzieci z niepełnosprawnościami – od prawidłowej diagnozy do właściwych oddziaływań terapeutycznych”

Pani mgr Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, jest w trakcie studiów podyplomowych Diagnoza, terapia i praca z osobami z autyzmem oraz Nauczanie etyki w szkole. Ukończyła logopedią na UMCS oraz psychopedagogikę twórczości, teatrologię na KUL-u, studia podyplomowe z Arteterapii WSSP Witosa, Mediacje szkolne i sądowe UMCS. Magister filologii polskiej.

Tytuł wykładu: „Jesteśmy razem: blaski i…wyzwania edukacji włączającej”


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Patronat Medialny

 
 


Patronat Honorowy

 
 


Organizatorzy

 
Fundacja na rzecz promocji nauki 
i rozwoju TYGIEL
 
Facebook