Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy

Warszawa, 25 października 2018 r.
 

 

Złożoność oraz wielowymiarowość zagadnień dotyczących kształcenia i wychowania jest jednym z głównych założeń współczesnego systemu edukacji. Jest to obszar teoretycznej i praktycznej działalności, pełniącej ważną rolę wobec działań zmierzających do przygotowania jednostki, która będzie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Rozważania teoretyczne powinny służyć i współgrać z działaniami praktycznymi.

Wieloaspektowość zagadnień, istniejące dylematy współczesnej edukacji stają się tematem bardzo ważnym, przy którym należy zatrzymać się, wysnuć pewne refleksje, dostrzec pojawiające się problemy i wyciągnąć wnioski. Aspekty te będą podstawą nie tylko do dyskursu społecznego, ale także do określenia perspektyw w zakresie doskonalenia systemu edukacyjnego w globalizującym się świecie.

🎬 zobacz zapowiedź, kliknij play

Celem konferencji jest refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego z uwzględnieniem historii, czasów współczesnych i przyszłych. Omawiane obszary odwołują się do istniejących problemów w zakresie kształcenia i wychowania oraz prezentowania perspektyw rozwojowych, możliwych do wykorzystania we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Świadomość podjętej tematyki sprzyja interdyscyplinarnemu dialogowi przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zarówno teoretyków jak i praktyków.

W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:
• Historyczny aspekt pedagogiki i jej wpływ na obecny system edukacji;
• Problemy współczesnej szkoły i edukacji;
• Pedagogika w działaniu – wyzwania i propozycje rozwiązań spotykanych w edukacji;
• Współczesny system edukacji i jego znaczenie w kształtowaniu jednostek;
• Szkoła uczy czy wychowuje?

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny


Komitet Honorowy Konferencji:


Ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab.  Marian Surdacki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Levan Jangulashvili – Tbilisi Teaching University

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Organizatorzy

 
Fundacja na rzecz promocji nauki 
i rozwoju TYGIEL
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
 
Facebook