VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy”

20 kwietnia 2023 r. – Konferencja online

HARMONOGRAM

🎬 zobacz zapowiedź VI edycji, kliknij play ⤵


VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” odbyła się w formie online 20 kwietnia 2023 r. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Główne tematy poruszane na Konferencji obejmowały cyfryzację, problemy współczesnej szkoły, nauczanie w dobie pandemii oraz nowoczesne metody edukacji. Podczas Konferencji poruszono również kwestie związane z rozwojem naukowym oraz wspieraniem pracy nauczyciela poprzez zastosowanie różnych nowoczesnych narzędzi.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli: dr hab. Wojciech Walat, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), dr Dorota Gonigroszek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz dr Małgorzata Samujło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Kolejnym punktem Spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace w formie wystąpień ustnych. Obrady Konferencji zakończyła merytoryczna dyskusja nad wygłoszonymi referatami.

Komitet Naukowy Konferencji:

• dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Zakład Edukacji Nauczycieli, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski

• dr Anna Wójcik, prof. UMCS, Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

• dr Małgorzata Chojak, Katedra Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

• dr Dorota Gonigroszek, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

• dr Adam Rosiński, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

• dr Małgorzata Samujło, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

• dr Beata Trębicka-Postrzygacz, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

Podsumowując, Konferencja o edukacji była ważnym forum dla nauczycieli, pedagogów i naukowców, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i koncepcjami dotyczącymi współczesnej edukacji.


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
Wczytywanie
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” Abstrakty

Redakcja:
Iwona Domina
Alicja Danielewska
[link]


Organizatorzy

 
Fundacja na rzecz promocji nauki 
i rozwoju TYGIEL
 
Facebook