23 lipca 2021 roku formie online odbyła się Konferencja Naukowa poświęcona edukacji oraz jej współczesnym problemom. Organizatorem wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W problematykę Konferencji wprowadziły nas: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, która przedstawiła temat pt.: „Włączająca edukacja zdalna – z doświadczeń szkoły i uniwersytetu” oraz dr Ilona Iłowiecka-Tańska, która zaprezentowała pracę pt.: „Edukacja w szkole a nauka: postrzeganie wiedzy naukowej przez uczniów szkół podstawowych w Polsce z miejscowości do 100 000 mieszkańców”. Po każdym wykładzie nastąpiła dyskusja panelowa, podczas której słuchacze wystąpień mogli zadawać pytania Gościom Honorowym.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Ilona Iłowiecka-Tańska, kierownik Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, Centrum Nauki Kopernik
dr Agnieszka Roguska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” zgromadziła uczestników reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Wydarzenie pozwoliło na wymianę aktualnej wiedzy, dyskusję nad poruszaną problematyką, a także integrację środowiska naukowego.

Facebook