Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE odbyła się 19 maja 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.
Konferencja zgromadziła zarówno teoretyków jak i praktyków z zakresu edukacji oraz ekspertów z obszaru udzielania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Podczas Konferencji mieliśmy okazję spotkać się w naukowym gronie i poddać refleksji sposoby niesienia pomocy uczniom z SPE, a także przysłuchać się praktycznym aspektom pracy z dziećmi i młodzieżą z SPE.
IMG_2867
IMG_2871
IMG_2874
IMG_2879
IMG_2880
IMG_2890
IMG_2893
IMG_2898
IMG_2914
IMG_2919
IMG_2927
IMG_2932
IMG_2942
IMG_2948
IMG_2949
IMG_2959
previous arrow
next arrow
Konferencję otworzyły wykłady Gości Honorowych:

  • Pani dr Magdalena Wójcik – Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Tytuł wykładu: „Trudności sensoryczne dzieci z niepełnosprawnościami – od prawidłowej diagnozy do właściwych oddziaływań terapeutycznych”.
  • Pani mgr Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. Tytuł wykładu: „Jesteśmy razem: blaski i…wyzwania edukacji włączającej”.

Uczestnicy Konferencji uczestniczyli także w praktycznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia praktyczne były wypełnione niezwykle cennymi wskazówkami i radami, niezbędnymi w pracy z uczniami z SPE.

IPE-T w codziennej pracy nauczyciela z uczniami z SPE – warsztaty poprowadziła dr Dorota Chimicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
Praktyczne wymiary pracy nauczyciela w aspekcie zmian w przepisach prawnych dotyczących udzielania pomocy psycho-pedagogicznej – warsztaty poprowadziła dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Magdalena Wójcik Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagigiki i Psychologii
Uniwesytet Marii Curie-Skłodowskieju
Dr Dorota Chimicz Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie
Dr Ewa Grudziewska Zakład Badań Problemów Społecznych
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Dr Anna Karłyk-Ćwik Instytut Pedagogiki Specjalnej
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Edukacja.net
• Filozofuj!
• Forum Akademickie

Facebook