25 października 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Mieliśmy możliwość wysłuchania różnych wystąpień uczestników m.in. na temat problemów pojawiających się we współczesnej szkole, nowoczesnego nauczania czy przyszłości edukacji.

Konferencję rozpoczął Gość Honorowy dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, która wygłosiła wykład pt. Wybrane problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej w świetle wyników sondażu przeprowadzonego przez RPO. Gośćmi Honorowymi Konferencji byli też: ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr hab.  Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz prof. Levan Jangulashvili (Tbilisi Teaching University).

 

[Group-1]-DSC_2009_DSC_2011-3-images
[Group-2]-DSC_2066_DSC_2068-3-images
[Group-3]-DSC_2091_DSC_2092-2-images
[Group-5]-DSC_2144_DSC_2146-3-images
DSC_1954_www
DSC_1987_www
DSC_2012_www
DSC_2019_www
DSC_2080_www
DSC_2167_www
DSC_2223_www
DSC_2276_www
DSC_2289_www
DSC_2299_www
DSC_2307_www
DSC_2320_www
previous arrow
next arrow

 

W Komitecie Naukowym Konferencji znaleźli się:
– dr hab. Remigiusz Wiśniewski, prof. nzw., Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku,
– dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
– dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. WWSH, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa,
– dr hab. Urszula Tyluś, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
– dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UO, Uniwersytet Opolski,
– dr Ewa Brodacka-Adamowicz, Zastępca Redaktora „Ruchu Pedagogicznego”,
– dr Magdalena Grochulska, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „POMERANIA”,
– dr Aneta Ignatowicz, Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa,
– dr Agnieszka Križ, Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa,
– dr Izabela Krupa-Mażulis, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa.

Patronatem medialnym objęli wydarzenie:
– Czasopismo Ruch Pedagogiczny
– Wydawnictwo EduFakty
– Wydawnictwo od.nowa
– Perspektywy.pl
– Centrum Produkcji Filmowo Telewizyjnej – ATM Studio
– Warszawska Szkoła Reklamy
– Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografiach naukowych (tutaj)

Facebook