Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Remigiusz Wiśniewski, prof. nzw. Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. WWSH Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
dr hab. Urszula Tyluś, prof. UPH Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UO Uniwersytet Opolski
dr Ewa Brodacka-Adamowicz Zastępca Redaktora „Ruchu Pedagogicznego”
dr Magdalena Grochulska Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „POMERANIA”
dr Aneta Ignatowicz Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa
dr Agnieszka Križ Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa
dr Izabela Krupa-Mażulis Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Facebook