Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
Katedra Metodologii Badań Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Antas-Jaszczuk
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Agnieszka Jędrzejowska
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
dr Agnieszka Roguska
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Facebook