Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Antas-Jaszczuk
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Ilona Iłowiecka-Tańska
kierownik Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, Centrum Nauki Kopernik
dr Agnieszka Roguska
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Facebook