Nad przebiegiem Konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Magdalena Marzec-JóźwickaKatedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof UMK, Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Ewa Wysocka, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS, Katedra Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Komorowska-ZielonyZakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
dr Kamila MajewskaKatedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Facebook