Do grona Komitetu Naukowego należą:
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Zakład Edukacji Nauczycieli, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski
dr Anna Wójcik, prof. UMCS, Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Małgorzata Chojak, Katedra Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Gonigroszek, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Adam Rosiński, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Małgorzata Samujło, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Beata Trębicka-Postrzygacz, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

Facebook