Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alicja Antas-Jaszczuk
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agnieszka Roguska
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook