IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” odbyła się 21 stycznia 2021 r. w formie spotkania online. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło ponad 20 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

W Konferencji udział wzięli zaproszeni Goście Honorowi, pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 15  prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Celem Konferencji była refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego, w szczególności obecnej sytuacji i nadchodzącej przyszłości. Zaproszona dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG wprowadziła uczestników w tematykę dotyczącą edukacji, natomiast prelegenci mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań i prac przeglądowych w formie wystąpień ustnych.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG, Instytut Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
  • dr Alicja Antas-Jaszczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • dr inż. Monika Łobaziewicz, Zakład Teorii i Metod Organizacji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Facebook