VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy”

20 kwietnia 2023 r. – Konferencja online

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy”, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

🎬 zobacz zapowiedź VI edycji, kliknij play ⤵


Złożony oraz wielowymiarowy charakter zagadnień dotyczących kształcenia i wychowania są jednym z głównych założeń współczesnego systemu edukacji. Jest to obszar teoretycznej i praktycznej działalności, pełniący ważną funkcję wobec działań zmierzających do przygotowania jednostki, która będzie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Wieloaspektowość zagadnień, istniejące dylematy i wyzwania stojące przed współczesną edukacją stają się tematem bardzo ważnym, przy którym należy się zatrzymać, wysnuć refleksje, dostrzec pojawiające się problemy i wyciągnąć wnioski. Aspekty te będą podstawą nie tylko do dyskursu społecznego, ale także do określenia perspektyw w zakresie doskonalenia systemu edukacyjnego w globalizującym się świecie. Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie gwałtownie wymusiła szereg zmian, postawiła wiele wyzwań edukacyjnych, zarówno w zakresie kształcenia, wychowania, jak i funkcjonowania. Celem Konferencji jest refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego, w szczególności obecnej sytuacji i nadchodzącej przyszłości. Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków.

W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:
– Problemy współczesnej szkoły i edukacji,
– Współczesne wyzwania edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów,
– Ograniczenia i możliwości edukacji w XXI wieku,
– Nauczanie w sytuacji pandemii,
– Nowoczesne metody edukacji,
– Narzędzia wspomagające pracę nauczycieli (np. coaching, tutoring),
– Edukacja, a nowe technologie,
– Współczesny system edukacji i jego rola w kształtowaniu jednostek.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr Dorota Gonigroszek, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tytuł wystąpienia: Specyfika nauczania osób dorosłych: uwarunkowania psychologiczne, potrzeby edukacyjne, metody pracy


dr hab. Wojciech Walat, prof. URZakład Edukacji Nauczycieli, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł wystąpienia: Problemy alfabetyzacji funkcjonalnej homo interneticusa – ucznia współczesnej szkoły


dr Izabela Kiełtyk-ZaborowskaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł wystąpienia: Sukces jako wyznacznik działań współczesnego człowieka


dr Małgorzata Samujło, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Nauczyciel kompetentny wobec wyzwań współczesności


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
Wczytywanie
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” Abstrakty

Redakcja:
Iwona Domina
Alicja Danielewska
[link]


Organizatorzy

 
Fundacja na rzecz promocji nauki 
i rozwoju TYGIEL
 
Facebook